Historik

SignUp-Arrow-History-3

2007

Bolaget har nu 22 anställda och omsättningen växer med 45 % per år de senaste 5 åren. Försäljningen sker till 80 % genom bolagets partners, nu 30 st i 12 länder.

2006

Framgången med ExFlow för Microsoft Axapta och Navision är så stor att bolaget koncentrerar utvecklingen av ExFlow mot dessa två affärssystem, som Microsoft idag kallar Dynamics AX och Dynamics NAV. 60 % av bolagets försäljning sker via partners. Det välkända företaget PricewaterhouseCoopers väljer ExFlow för sin verksamhet i 24 länder.

Försäljning av ExDoc tar fart och flera kända företag blir kunder, till exempel Apoteket och Bosch-Siemens.

2005

Bolaget satsar stort på att bygga upp ett nätverk av nya partners för att snabbare kunna sälja ExFlow nationellt och internationellt. Man vinner flera globala kunder, till exempel Panasonic och Bosch-Siemens.

Design och utveckling av systemet ExDoc startar tillsammans med första kunden Öhman Fondkommission.

2004

ExFlow utvecklas i nya versioner. Speciellt de som är anpassade till Microsofts Axapta och Navision röner stora framgångar. Första partneravtalen tecknas med de av Microsoft Business Solutions partners som säljer Axapta och Navision.

2002

Bolaget väljer att satsa på utveckling och marknadsföring av ExFlow, en applikation för elektronisk fakturahantering. Bolaget fortsätter med uthyrning av utbildningssalar. Bolaget har 8 anställda.

1999

SignUp grundas.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB