SIGNUP SOFTWARE AB ERHÅLLER”CERTIFIED FOR MICROSOFT DYNAMICS” UTMÄRKELSE FÖR EXFLOW AX

STOCKHOLM, Sverige – 14 mars, 2013 –

SignUp Software AB tillkännagav idag att dess programvara ExFlow AX, en tilläggsmodul för automatisering av leverantörsfakturaprocessen i Microsoft Dynamics AX 2012, nu är ”Certified for Microsoft Dynamics” (CfMD). Detta innebär att lösningen lever upp till Microsofts högsta krav för partnerutvecklad programvara. Genom att framgångsrikt uppfylla alla certifieringskraven, kan ExFlow AX nu bära utmärkelsen ”Certified for Microsoft Dynamics”-logotypen.

Lösningar som är ”Certified for Microsoft Dynamics” visar på utvecklingskvalitet och kompatibilitet med den Microsoft Dynamics produkt som de är byggda för. Den rigorösa testningen utförs av VeriTest (en Lionbridge-tjänst). Dessutom måste Microsoft Dynamics partner ha kunder som framgångsrikt använder den certifierade lösningen och är villiga att rekommendera den och vara en Gold Certified Partner i Microsoft Partner Program.

”Certified for Microsoft Dynamics” hjälper kunder att identifiera Microsoft Dynamics-lösningar som har testats för att säkerställa kompatibilitet, att de uppfyller höga kvalitetskrav och de används redan framgångsrikt av befintliga kunder. Denna certifiering innebär ett viktigt steg i att höja statusen för den av partnern utvecklade programvaran. Genom att uppmärksamma dessa lösningar skapar Microsoft också nya möjligheter för sina partners att utöka sin återförsäljarkanal och stödja deras paketerade Microsoft Dynamics-lösningar för kunderna.

“Denna milstolpe visar på SignUp Softwares åtagande att leverera de mest effektiva affärslösningarna och expertis till våra kunder”, säger Fred Studer, chef Microsoft Dynamics. “Vi gratulerar SignUp Software AB för att ha uppnått Microsofts högsta kvalitetsstandards.”

“Vi har alltid varit fokuserade på att leverera de bästa tänkbara lösningarna till våra kunder och att ha uppnått utmärkelsen ”Certified for Microsoft Dynamics” för ExFlow AX är en återspegling av detta åtagande”, säger Henrik Garvner, VD, SignUp Software AB.

Om EXFLOW AX

EXFLOW AX är en lösning för automatisk leverantörsfakturahantering för Microsoft Dynamics AX 2012 som gör det möjligt för företag att snabbt optimera leverantörsfakturaprocessen och sänka kostnaderna för att behandla sina leverantörsfakturor. EXFLOW AX automatiserar hela processen och minskar därmed dramatiskt genomloppstiden för godkännande av fakturor, eliminerar mänskliga fel och avslöjar bedrägerier. Du kan läsa mer om EXFLOW AX i Microsoft Dynamics Marketplace.

Om SignUp Software AB
SignUp Software AB tillhandahåller de bästa lösningarna för automatisering av leverantörsfakturaprocessen för kunder som använder Microsoft Dynamics AX och Microsoft Dynamics NAV. Med 34 partners i 11 länder och mer än 250 kunder i 40 länder, har SignUp Software AB lång erfarenhet av att hjälpa ledande globala företag nå framgång med att automatisera sina leverantörsfakturaprocesser.

För ytterligare information:
Henrik Garvner, +46 (0)8-567 800 01, henrik.garvner@signup.se

SignUp

© 2019 SignUp Software AB