Automatiserad fakturahantering i Dynamics 365 Business Central

Bild BC

Hantera leverantörsfakturor i Dynamics 365 Business Central

Att öka effektiviteten genom att automatisera sina affärsprocesser är högprioritet för många organisationer. Vi har alla hört utrycket ”tid är pengar” och manuella processer som datainmatning, matchning av fakturor med tillhörande inköpsordrar, samt att distribuera faktureror för attest tar värdefull tid från personalen på ditt företag. Det handlar om att eliminera tidskrävande och olönsamma manuella processer.

Kostnaden för att manuellt handlägga en leverantörsfaktura uppskattas till mellan 150 – 500 kronor beroende på verksamhet. Genom att införa elektronisk fakturahantering (EFH) kan den administrativa kostnaden årligen minska med 25-50 % per faktura. Det frigör resurser på ekonomiavdelningen och ger bättre överblick över företagets kostnader samt minskar dina räntekostnader. Det ger också ett säkrare och effektivare attestflöde, underlättar budgetarbete och som bonus får företaget en miljövänligare lösning.

Nu finns ExFlow för Dynamics 365 Business Central. Utvecklad med över 15 års erfarenhet av att effektivisera arbetsflödet för över 45 000 Dynamics NAV-användare i 20 länder.

Matchning & Automatisering

Med ExFlow kan du få full automatisering genom att matcha information på en inköpsorder med den inkommande fakturan. ExFlow identifierar eventuella prisavvikeler och baserat på det konfigurerade flödet, antingen godkänner fakturan automatiskt eller skickar den vidare för attest.

Compliance – Regelefterlevnad

De konstant ökande kraven kring hantering av företagsdata gör att Compliance (regelefterlevnad) ligger högt på prioriteringslistorna hos företag och organisationer idag. Lagarna är komplicerade och skiljer sig dessutom från land till land vilket gör det extra svårt för globala företag att säkerställa sin egen regelefterlevnad.

Fördelen med att administrera ditt fakturaflöde genom ExFlow är att du får ett automatiserat system som använder de regelverk, rutiner och flöden som redan har implementerats i affärssystemet. Dessutom får du full transparens på varje faktura. ExFlow använder Dynamics standardfunktionalitet för att säkerställa regelefterlevnad i denna nyckelprocess, oavsett på vilket kontor i världen fakturorna hör hemma.

Att komplettera Dynamics 365 Business Central med ExFlow är ett säkert sätt att uppnå högre effektivtet, bättre lönsamhet och ökad transparens i Leverantörsreskontraprocessen. 

Brochure_rund

Download_rund

Reseller_rund


 ExFlow Funktionalitet


 Fakturaimport

ExFlow stöder alla elektroniska fakturaformat. Pappersfakturor skannas och tolkas och därefter importeras fakturadata samt bild direkt in i ExFlow. Här kontrolleras information och ev. korrigeras av leverantörsreskontrapersonalen.

Matcha fakturor med inköpsorder

När en faktura tolkas så identifereras all relevant data, som till exempel, artikelnummer, antal, enhetspris etc. ExFlow använder sedan den informationen för att matcha informationen på fakturan med inköpsordern.

 Attestflöde

ExFlow stöder automatiska attestflöden baserat på leverantör, konto, produkt, diverse kostnader, projekt, anläggningstillgång, referens, dimensioner och beloppsgränser.

Roller och attestanter

ExFlow fully utilise the standard Dynamics functionality, both personalised and rolebased. One user can be assigned to several different roles.

Automatisera Omkostnadsfakturor

Omkostnadsfakturor kan ankomstregisteras automatiskt och skickas direkt ut på attest enligt gällande attestregelverk. Regelverket kan styras på en kombination av olika parametrar, t ex leverantör, beloppsgränser, konton, dimensioner, referensperson med mera

Automatic e-mails to the approver

When invoices are assigned to an approver, this person automatically receives an email, with a link to the ExFlow Web application and a list of all the invoices connected to the recipient.

Account entry, attachments and comments

Once the approver is logged in, he has access to all invoices awaiting approval. The approvers has access to all accounts, dimensions and rules according to Dynamics 365.

Clear summary of invoices

The accounting department maintain full control over all invoices through the ExFlow interface in Dynamics 365. Here they can see all invoices awaiting, and all history relating to an invoice.

Accrual for estimated cost

Accounting departments will appreciate the option to accrue all non-posted invoices via an automatically created journal. This function is used at the end of a month or when compiling annual accounts.

Searches and reports

The approvers can access all invoices from a specific supplier, department or project over a certain period. The accounting department can produce reports filtered through various fields such as status, approval, date, etc.

Delegation

The ExFlow’s “delegation” function can be activated to appoint a colleague to approve the original approver’s invoices for a period of time.

SignUp

© 2018 SignUp Software AB