CfMD_Flyer_Header_Office2

ExFlow® AX är en certifierad tilläggsmodul för Microsoft Dynamics AX – vad innebär det för dig?

Med ackrediteringen Certified for Microsoft Dynamics ( CfMD ) erkänner Microsoft en liten grupp testade och rekommenderade lösningar. Tilläggsmoduler med CfMD-rekommendation möter Microsofts högsta standard för externt utvecklade lösningar:

När du väljer en CfMD-certifierad modul innebär det att du investerar i en lösning som garanterar en smärtfri interaktion med ditt affärssystem.

  • Snabbare implementation
  • Enklare underhåll
  • Säkrare drift
  • Testad och säker programvara
  • Uppdateras automatiskt i takt med Microsoft Dynamics.
  • Möter det lokala regelverk som finns för din bransch.
  • Uppfyller Microsoft Dynamics alla standarder och krav för programvara .
  • Alltid uppdateras till den senaste versionen av Microsoft Dynamics AX senast 3 månader efter release.
  • Används och rekommenderas av många andra företag.
SignUp

© 2019 SignUp Software AB