EXFLOW® för Microsoft Dynamics AX

Välj lönsamhet istället för administration – hantera dina leverantörsfakturor elektroniskt!

Kostnaden för att manuellt handlägga en leverantörsfaktura uppskattas till 150-500 kronor beroende på verksamhet. Genom att införa elektronisk fakturahantering (EFH) minskar den administrativa kostnaden årligen med 25-50 % per faktura. Det frigör resurser på ekonomiavdelningen och ger bättre överblick över företagets kostnader och minskade räntekostnader. Det ger också ett säkrare och effektivare attestflöde, underlättar budgetarbete och som bonus får företaget en miljövänligare lösning.

Ökad lönsamhet och bättre kontroll – intressant, eller hur?

Har ni Microsoft Dynamics AX affärsystem? Då är ExFlow AX rätt EFH-lösning för er.

ExFlow AX är en certifierad tilläggsmodul för elektronisk fakturahantering till Microsoft Dynamics AX. Till skillnad från andra lösningar krävs ingen integration.

Ekonomipersonalen fortsättar att arbeta i Dynamics AX som vanligt. Ingen ny miljö att lära sig, ingen synkronisering till andra applikationer som kan leda till fördröjning av information. Attestanterna arbetar i ett modernt webbgränssnitt och får en automatisk påminnelse när det finns fakturor att godkänna.

Konkurrenter framhäver gärna att de kan integrera sina lösningar till mängder av olika affärssystem. Med ExFlow AX har vi valt att skapa det bästa alternativet för ett!

MS_Dynamics_CertifiedFor_AX_c

Där ExFlow AX verkligen utmärker sig är på punkterna nedan. De är värda att titta närmare på när det är dags att välja en lösning för elektronisk fakturahantering.

Fördelar för Ekonomiavdelningen

 • Jobba i ett system, inte flera!
  Med ExFlow AX hanteras och administreras  hela attestflödet direkt i Dynamics AX.
 • Undvik dubbla register som måste synkroniseras
  Med ExFlow AX arbetar man enbart med AX:s register. Det blir inga dubbletter av till exempel kontoplan och leverantörsregister i andra system.
 • Ingen fördröjning
  Med ExFlow AX behöver man inte vänta på att en slutattesterad faktura ska synkas med Dynamics AX. Så fort en attestant har konterat eller attesterat en faktura så syns detta i realtid i Dynamics AX.
 • Håll koll på flödet
  Med ExFlow AX kan man spåra en faktura i attestflödet direkt i Dynamics AX.
 • Enkel åtkomst till information
  Med ExFlow AX kommer man åt fakturabilder, bilagor och attestshistorik från alla moduler och vyer i affärssystemet.
 • 3-vägsmatchning mellan inköpsfaktura och order
  Med ExFlow AX kan man matcha inköpsfakturans kvantitet, enhetspriser och inleveranser mot inköpsorder direkt inne i Dynamics AX.
 • Kom igång snabbt och enkelt
  ExFlow AX är en certifierad tilläggsmodul till Microsoft Dynamics AX. Man slipper lära sig ett helt nytt system. Applikationen följer Dynamics AX användargränssnitt.

Fördelar för IT-avdelningen

Givetvis har ExFlow AX samma funktioner som andra applikationer för elektronisk fakturahantering, och mer därtill:

 • Påminnelsefunktioner
 • Modernt webbgränssnitt för attestanterna med ipad-stöd
 • Eskaleringsrutiner
 • Matchning mellan inköpsfaktura och order
 • Auto-kontering
 • Sökfunktionalitet
 • Hantering av bilagor
 • Varning för bluffakturor, med mera.

Integrationer kostar

Enligt en artikel i Computer Sweden 2011-04-08, baserad på en undersökning av Radar Group bör företag räkna med en kostnad på cirka 140 000 kronor per år och integrationspunkt om man väljer fristående applikationer som inte är inbyggda i företagets affärssystem. (Läs hela artikeln här >>) Man kan argumentera kring den exakta summan, men det går inte att förneka – integrationspunkter kostar, och kostar rejält! Sedan tillkommer informationsfördröjning genom synkronisering av databaser, driftstopp när något av systemen uppdateras, ökat supportbehov, ökade licenskostnader, med mera.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB