EXDOC® Ta kontroll över dina avtal!

ExDoc ger dig överblick, säker förvaring och effektiv hantering av företagets alla avtal.

Alla företag har en mängd viktiga avtal som måste hanteras. Hyres-, leverantörs-, kund- och anställningsavtal är bara några exempel. Ett missat uppsägningsdatum eller en provanställning som passerar kan inte bara bli en dyr affär utan även hindra en planerad utveckling.

Normal procedur är att samla alla avtal i ett låst arkivskåp. Enkelt, eller hur?

Men… vem har överblicken? Hur många avtal är tecknade av personer som inte längre arbetar för företaget? Vem har kontroll på dem? När löper de ut? Vem har tillgång till vilka avtal – den som hämtar nyckel till arkivskåpet kan ju läsa igenom vilka som helst. Ska till exempel en säljare ha tillgång till kollegornas kundavtal eller inköpsavtal? Finns det en central inköpsavdelning i koncernen? Har de full insyn i dotterbolagens alla avtal? Vad kostar det ditt företag att inte ha full kontroll?

Lösningen heter ExDoc – en webbaserad applikation för elektronisk avtalshantering. ExDoc har gett otaliga företag och organisationer kontroll på sina avtal och som resultat sluppit onödiga kostnader.

ExDoc ger dig full kontroll, säkrar förvaring och effektiviserar hanteringen av företagets alla avtal. Med en behörighetsstruktur som skräddarsys efter just ditt företags behov och organisation.

Exdoc-(1stack)-V3

Sökning

Ta kontroll över företagets avtal genom den enkla sökfunktionen. Sök på avtalstyp, motpart, dokumentägare, kostnadsbärare, externa parter, slutdatum med mera.

Påminnelser

Missa aldrig en uppsägning eller omförhandling igen. Påminnelser skickas automatiskt till avtalsansvarig när det är dags att agera.

Spårbarhet

Full transparens vid till exempel en revision. Alla händelser kring ett avtal registreras, allt från sökningar och bildvisningar till ändringar.

Behörighet

Ge enbart behöriga användare åtkomst till lagrade dokument. Flera nivåer av behörighetsklasser säkerställer konfidentiell hantering. Behörighetsstrukturen skräddarsys efter just ditt företags behov.

Säkerhet

Man kan aldrig vara nog försiktig med affärskritiska dokument. Därför lagras all data i ett krypterat format i en databas innanför företagets egna brandväggar. Inte ens databasadministratören kommer åt informationen utan rätt behörighet.

OBS! Utöver avtal kan man givetvis använda ExDoc för att registrera andra viktiga dokument som bolagsstämmoprotokoll, aktieägaravtal, fullmakter, årsredovisningar och andra bolagsdokument som är viktiga att hålla ordning på. Med ExDoc säkerställer du att ditt företags hantering av affärskritiska dokument är säker, effektiv och följer svensk kod för bolagsstyrning.
SignUp

© 2019 SignUp Software AB