Vi välkomnar Connecta som ny återförsäljare.

Connecta logo
Connecta är ett svenskt företag med lång erfarenhet av att framgångsrikt driva och leda projekt vad gäller införande av ERP-system. De bidrar med expertis och metoder genom hela projektet, från analys, utveckling, implementering, projektledning och förändringsledning.

Guldpartner med Microsoft sedan 2004.
Företaget har ett nära samarbete med Microsoft och har experter inom ERP-system, CRM, intranät, BI-lösningar och integrationsplattformar. De har under det senaste året arbetat i teknikens framkant med implementationsprojekt av Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Fr o m Juni 2014 finns nu även SignUps applikation för elektronisk fakturahantering i Dynamics AX, ExFlow AX med i produktportföljen. ExFlow AX är en Microsoft certifierad tilläggsmodul för elektronisk fakturahantering till Microsoft Dynamics AX. Till skillnad från de flesta andra lösningar på marknaden krävs ingen integration eftersom ExFlow AX är helt inbyggt i AX.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB