STENA METALL INTERNATIONAL VÄLJER EXFLOW

Stena Metall International AB är Stena-koncernens försäljningsbolag av de egna insamlade och bearbetade volymerna av järn, metall och rostfritt skrot. Verksamheten riktar sig mot den globala marknaden. Många Stena-bolag kör Microsoft Dynamics NAV och ExFlow NAV, och nu väljer även Stena Metall International ExFlow.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB