SignUp välkomnar Kaya Consulting som ny partner

Kaya_Consulting_SignUp_Partner

Kaya Consulting är en Microsoft Dynamics AX konsultfirma med mycket hög kvalitet. Företaget är baserat i Holland men finns representerat i flera länder såsom Belgien, Malta, Turkiet och Storbritannien. De har en oerhörd expertis avseende alla funktionella och tekniska frågor kopplade till Microsoft Dynamics AX och ett brett tjänsteerbjudande som innefattar allt från både strategisk konsultverksamhet till implementationer, optimering, uppgraderingar, interface och migrationer.

SignUp väldigt stolta över att få utöka deras produktutbud med ExFlow AX, vår lösning för Elektronisk Fakturahantering för Microsoft Dynamics AX, och ser fram emot ett långt och ömsesidigt lönsamt samarbete.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB