SICK VÄLJER EXFLOW

SICK AB tillverkar intelligenta sensorbaserade produkter och har 3 affärsområden; Industri-, Logistik- och Processautomation. Bolaget har global närvaro med 50 dotterbolag och totalt 5000 anställda. Sick har affärssystemet Microsoft Dynamics NAV och kompletterar nu med ExFlow NAV för sin fakturahantering.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB