PURAC VÄLJER EXFLOW

Purac AB är en privatägd svensk koncern, etablerad i 3 världsdelar, som erbjuder entreprenader, produkter och service för vattenrening och biogasproduktion. SignUps partner Acando AB har till Purac sålt Microsoft Dynamics AX2012 tillsammans med ExFlow AX2012.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB