OKQ8, ny kund på ExFlow AX

OKQ8 är ett av de största drivmedelsbolagen i Sverige och Danmark med mer än 700 bensinstationer. OKQ8 byter nu affärssystem till Microsoft Dynamics AX2012 inkl ExFlow AX2012. Leverantör är SignUps partner Acando AB.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB