NILÖRN VÄLJER EXFLOW

Nilörn AB är idag ledande i Europa på etiketter, med kunskaper och erfarenheter från etikettproduktion som sträcker sig över mer än ett sekel. Nilörn har kontor och tillverkningsanläggningar i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, England, Portugal, Hongkong, Turkiet och Indien. Bolaget använder affärssystemet Microsoft Dynamics NAV och har nu valt EXFLOW NAV för sin EFH.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB