KELLY SERVICES VÄLJER EXFLOW

Kelly Services AS är ett norskt bemannings och rekryteringsföretag, dotterbolag till det amerikanska Kelly med global verksamhet och totalt 7000 anställda. Det norska bolaget startar nu med ExFlow AX för sin fakturahantering. Säljande partner är Axdata Norge AS.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB