Minimera antalet system och dyrbara servrar

Med ExFlow AX krävs inga separata serverar eftersom det inte är ett separat system utan en tilläggsmodul i Dynamics AX.

 

Undvika kostsamma integrationer

Med ExFlow AX används enbart Dynamics AX egna databas. Ingen integration behövs!

Undvika synkronisering av dubbla register

Med ExFlow AX behöver man inte vänta på att en slutattesterad faktura ska synkas med Dynamics AX. Så fort en attestant har konterat eller attesterat en faktura så syns detta i realtid i Dynamics AX.

Utnyttja de system som man har till max

Med ExFlow AX kan man spåra en faktura i attestflödet direkt i Dynamics AX.

 

Säkerhet

Ingen IT-chef vill att man ska dra ut data ur en databas, lägga i ett externt systm, manipulera data och sedan skjuta in det i affärsystemet.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB