Vad är Compliance?

Compliance kommer från engelskans ”to comply with”, vilket enkelt översatt blir ”att följa”.

Med andra ord betyder det att företagen har en viss skyldighet att säkerställa att de följer lagstiftning, föreskrifter och etablerade normer. Ofta är lagen komplex och skiljer sig från land till land och industri till industri.

Elektronisk fakturahantering via ExFlow säkerställer att ditt ekonomiska flöde alltid följer gällande regelverk.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB