Digital attest

En attestant har ett viktigt jobb. Det är deras uppgift att säkerställa att en order eller en faktura innehåller information som är korrekt. Dessutom ska de även säkerställa att ordern eller fakturan håller sig inom gällande avtal, att beloppen håller sig inom vissa gränser och många andra regler och begränsningar. Detta kräver noggrannhet och tillgång till rätt information.

Allt eftersom dagens företag blir mer och mer digitala så förenklas och förbättras den dagliga verksamheten, något som även gäller fakturahanteringen. Med vår hjälp kan din ekonomipersonal börja arbeta med digital attest. Det innebär att ordrar, fakturor och all annan information som en attestant kan behöva för att utföra sitt jobb finns att tillgå elektroniskt. Även pappersfakturor kan numera scannas in, vilket innebär att informationen på fakturan automatiskt hamnar i systemet och kan börja hanteras direkt.

Med hjälp av digital attest får personalen snabbare tillgång till den information som de behöver. Vi har flera system för elektronisk fakturahantering (EFH) som kan effektivisera personalens arbetsflöde. När företagets ekonomiavdelning kan utföra sitt jobb på ett enklare sätt så minimeras risken för misstag. Dessutom så innebär en effektivisering att mindre tid läggs på hanteringen av de olika fakturorna, något som i sin tur leder till ökad lönsamhet.

Vi på SignUp har flera års erfarenhet av EFH och erbjuder olika typer av lösningar. Ta kontakt med oss redan idag så kan vi tillsammans gå igenom hur just våra molnbaserade system för elektronisk fakturahantering kan hjälpa dig och ditt företag nå era mål.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB