Attest

Att attestera en faktura innebär att en attestant bland annat kontrollerar och intygar att:

  • varan är korrekt levererad och/eller tjänsten utförd
  • utgiften är ändamålsenlig för verksamheten
  • kostnaden stämmer överens med offerten
  • bokföringen av utgiften och övriga ekonomiska händelser är korrekt gjord

Attestanten säkerställer med andra ord att gällande avtal har följts, att konteringen stämmer och det inte finns några konstigheter eller några felaktigheter med ordern eller fakturan.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB