För attestanterna

Att ha attesträtt är ett större ansvar än vad många tror. Det innebär att du har rättigheten att inom angivna specifikationer och belopp godkänna överenskommelser och avtal med ekonomisk förpliktelse för företaget.

Du har även en skyldighet att bevaka att den kedja av aktiviteter som leder fram till attest (rutiner) är ändamålsenlig, innehåller korrekta ekonomiska överväganden samt säkerställer god intern kontroll. Med din signatur, vidimerar du att det enskilda ärendet är korrekt och att alla kontroller på vägen från beställning till betalning har utförts.

Attest sker oftast i två led, men kan på många bolag även vara fler än så. När man har rätt att köpa in varor eller tjänster till ett företag så behöver man också attestera inkommande fakturor. Det innebär att kontrollera att fakturan har rätt pris, innehåll och stämmer överens med det som är levererat. Ofta styrks detta med bilagor såsom offerter, inköpsorder och leveransdokument.

Nästa person i attestkedjan (vanligtvis en högre chef) slutgodkänner fakturan och skickar den vidare till leverantörsreskontra som ser till att den blir betald i rätt tid. Attest innebär att skriftligt (fysiskt eller elektroniskt) intyga att kontroll har skett. Kontroller kan ske både manuellt och maskinellt.

Manuell eller digitalt

När man väljer att arbeta digitalt, som t ex i ett system som ExFlow, sparar det oftast mycket tid för dig som attestanten. Du får ett mail med en länk när det finns fakturor att attestera. Det innebär även att du enkelt och behändigt kan hantera dina fakturor även när är på resande fot. Att bifoga offerter och andra dokument, gör du enkelt med ett klick.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB