HUMANA VÄLJER EXFLOW

Humana AB är Sveriges största företag (8000 medarbetare) inom personlig assistans med verksamheter inom LSS-boenden, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och skola för elever med funktionsnedsättning. Humana använder affärssystemet Dynamics NAV och sedan tidigare ett separat system för elektronisk fakturahantering men har nu valt EXFLOW NAV för att få funktionen helt inbyggt i NAV. Säljande partner är Itero.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB