Hoist Kredit väljer ExFlow NAV

Hoist Kredit AB tillhör Hoist Finance som är en ledande europeisk leverantör av finansiella tjänster specialiserad på förvärv och förvaltning av förfallna och icke-förfallna konsumentfordringar. Hoist har nu beställt ExFlow NAV, genom Tectura, för sin globala verksamhet.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB