GÖTEBORGS HAMN VÄLJER EXFLOW

Göteborgs Hamn AB. Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med cirka 11 000 fartygsanlöp om året. Nära 30 procent av svensk utrikeshandel passerar här. Göteborgs Hamn kan erbjuda ett mycket brett linjeutbud med trafik till 110 destinationer runt om i världen. Bolaget har nu upphandlat Microsoft Dynamics AX2012 tillsammans med EXFLOW AX2012. Leverantör är iStone Mercator AB som är SignUps partner. EXFLOW AX2012 är CfMD (Certified for Microsoft Dynamics).

SignUp

© 2019 SignUp Software AB