GB RAILFREIGHT VÄLJER EXFLOW

GB Railfreight Ltd är ett helägt dotterbolag till Eurotunnel. GBRF är ett transportföretag (enbart järnväg) som specialiserat sig på bulktransporter; kol, stål, infrastrukturmaterial, konstruktionsmaterial, petrokemisk- och metallmaterial. GBRF använder affärssystemet Dynamics NAV och har Tectura UK som leverantör. Tectura, SignUps partner, och GBRF har nu avtalat om att installera ExFlow NAV för sin fakturahantering.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB