DAFO BRAND VÄLJER EXFLOW

Dafo Brand AB har sedan starten år 1919 utvecklats till en av Sveriges största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Dafo Brand erbjuder ett sortiment av tjänster och produkter från brandsläckare till lösningar för systematiskt brandskyddsarbete och avancerade och kundanpassade släcksystem för industri och fordon. Dafo Brand uppgraderar nu sitt affärssystem Dynamics AX till AX2012 och beställer samtidigt EXFLOW AX2012.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB