CONNECTA VÄLJER EXFLOW

Connecta AB är ett börsnoterat konsultföretag med 600 anställda. Bolaget har tre kompetensområden: Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital Consulting. Connecta byter nu affärssystem och satsar på det nya affärssystemet Microsoft Dynamics AX2012 och har för sin hantering av leverantörsfakturor valt EXFLOW AX2012, ett EFH system som nyligen blivit CfMD-certifierat (Certified for Microsoft Dynamics).

SignUp

© 2019 SignUp Software AB