BTJ VÄLJER EXFLOW

BTJ Sverige AB är den ledande leverantören av medietjänster (medieprodukter och informationstjänster). BTJ’s kunder är professionella användare, framför allt kunskaps- och forskningsverksamheter såsom bibliotek, universitet, företag och organisationer. BTJ använder Dynamics AX och har nu beställt EXFLOW AX genom SignUps partner CGI (f d Logica).

SignUp

© 2019 SignUp Software AB