BRA FRITIDSMÖBLER AB VÄLJER EXFLOW

Bra Fritidsmöbler AB (Brafab) är ett Svenskt möbelföretag specialiserat på fritidsmöbler. Brafab har mycket stor marknadstäckning i de nordiska länderna. Brafab använder Microsoft Dynamics NAV och är kund hos NAB Solution AB. Brafab har nu hos NAB beställt ExFlow NAV för sin elektroniska fakturahantering.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB