BERLING MEDIA VÄLJER EXFLOW

Berling Media AB är en av Sveriges större och äldre förlagskoncerner. Första boken utkom år 1827 och bokutgivningen spänner över områden som lärande, hälsa och livsfrågor. Till koncernen hör bl a Gleerups, Gothia och Verbum. Berling har tidigare använt en extern EFH-applikation men har nu valt ExFlow AX för att få hanteringen av fakturafunktionen helt inbyggd i Dynamics AX. Säljande partner är Accigo AB.

SignUp

© 2020 SignUp Software AB