ASTI VÄLJER EXFLOW

ASTI AS Norge är en stor aktör inom produktion och sammanställning av elektroniska produkter, allt från kretskort till kompletta system inom medicinsk teknologi, maritim sektor och oljeindustrin. SignUps partner Axdata AS har nu tecknat order med ASTI om leverans av Microsoft Dynamics AX2012 tillsammans med EXFLOW AX2012.

SignUp

© 2019 SignUp Software AB