Attest

Genom att din attest bekräftar du att t ex en faktura är korrekt. Att få alla fakturor attesterade av medarbetarna kan medföra stora problem ifall man

Att attestera en faktura innebär att du intygar att:

  • varan är korrekt levererad och/eller tjänsten utförd
  • utgiften är ändamålsenlig för verksamheten
  • kostnaden stämmer överens med offerten
  • bokföringen av utgiften och övriga ekonomiska händelser är korrekt gjord
SignUp

© 2017 SignUp Software AB